HỖ TRỢ
Trưởng khoa
ĐT: 0888.987.994
Email: Suport@gmail.com
Phó trưởng khoa
ĐT: 0977.207.539
Email: Suport@gmail.com
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 51957
Ngày đăng 21/07/2021 02:07:24 PM

ban hành sổ sách, biểu mẫu trong đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp tại trường cao đẳng nghề Yên Bái

DANH MỤC MẪU BIỂU, SỔ SÁCH TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP

 

Stt

Tên biểu mẫu

Link tải

I

Đối với giáo viên dạy trình độ Cao đẳng, Trung cấp:

 

1.1.

Sổ sách bắt buộc thực hiện:

 

1

Sổ tay giáo viên

BM01

2

Sổ lên lớp

BM02

3

Sổ giáo án lý thuyết, giáo án thực hành, tích hợp

BM03a

BM03b

BM03c

4

Đề cương môn học/mô đun

BM04

5

Sổ theo dõi thực tập của HSSV

BM05

6

Sổ tay giáo viên chủ nhiệm

BM06

7

Phiếu chấm thi hết môn

BM07

8

Phiếu kết quả thi, kiểm tra

BM08;

9

Báo cáo tổng kết MH/MĐ

BM09

1.2.

Các biểu mẫu liên quan:

 

10

Kế hoạch giảng dạy của giáo viên

BM10

11

Đăng ký đề tài, sáng kiến KN

BM11

12

Đăng ký hội thi TBTL

BM12

13

Đăng ký thi tay nghề HSSV

BM13

14

Đánh giá thực tập tại DN

BM14

15

Chấm công HSSV hàng tháng

BM15

II.

Đối với giáo viên dạy trình độ Sơ cấp (Lái xe)

 

2.1.

Sổ sách bắt buộc thực hiện:

 

16

Sổ lên lớp

BM16

17

Sổ theo dõi thực hành lái xe

BM17

18

Sổ tay giáo viên dạy lý thuyết

BM18

19

Sổ giáo án lý thuyết, giáo án thực hành, tích hợp

BM19a, BM19b,

BM19c

20

Phiếu kết quả thi kết thúc môn học/mô đun

BM20

21

Báo cáo tổng kết môn học

BM21

2.2.

Các biểu mẫu liên quan

 

22

Giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề

BM22

23

Giấy CN tự tạo việc làm sau khi học nghề

BM23

II

Các mẫu đơn dành cho HSSV, học viên

 

24

Đơn xin chuyển lớp, chuyển trường

BM24BM25

25

Đơn xin bảo lưu, tiếp tục học tập

BM26BM27

26

Đơn xin học lại, thi lại, miễn giảm môn học

BM28BM29

27

Đơn xin hoãn thi, dự thi tốt nghiệp

BM30, BM31

28

Đơn xin phúc khảo bài thi

BM32BM33

29

Đơn xin sửa thông tin trên văn bằng, bảng điểm

BM34

30

Đơn xin cấp bản sao bằng TN, Bảng điểm

BM35BM36

31

Đơn cam kết học văn hoá

BM37

32

Đơn xin tự liên hệ thực tập tốt nghiêp

BM38